رأی به همتی آینده ما و فرزندانمان رابیمه می کند!

شنبه, 15 خرداد 1400 | 223
رأی به همتی آینده ما و فرزندانمان رابیمه می کند!

حمید حسینی / فعال سیاسی:

رأی به همتی آینده ما و فرزندانمان رابیمه می کند!  

  • از مردم دعوت کنم که این بار سنت شکنی کنند و به جای یک رئیس جمهور فرهنگی و یا ریس جمهور با سابقه سیاسی و امنیتی یا یک مهندس، یک اقتصاددان را انتخاب کنند.
  • در 40 سال گذشته این اقتصاد بود که به سیاست سوبسید داده و سیاست بوده که بر اقتصاد اثر گذاشته است و حال که همه نامزدها تاکید دارند، اقتصاد اولویت کشور است و رهبری هم در سال های گذشته شعار سال را بر پایه اقتصاد قرار داده اند بیاییم دست به دست هم، یک اقتصاددان را رئیس جمهور کشور کنیم.
  • آقای همتی عملکرد قابل قبولی در بیمه، بانک ملی و بانک مرکزی داشته است؛ رئیس بانک مرکزی می تواند سیاست های پولی را مدیریت کند و ریشه بسیاری از کسری بودجه ها و افزایش قیمت دلار و تورم به سیاست های مالی باز می گردد.
  • اگر ما برای اولین بار رئیس جمهور اقتصاددان انتخاب کنیم و یک تیم هماهنگ را در سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشته باشیم حتما قادر هستیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا تورم را کنترل و رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم.
  • به نظرم در جمع نامزدهای فعلی آقای همتی اصلح تراست و رأی دادن به ایشان رأی دادن به آینده خودمان و فرزندانمان است.