بیانیه راه اندازی ستاد دکتر همتی در استان تهران

شنبه, 15 خرداد 1400 | 322
بیانیه راه اندازی ستاد دکتر همتی در استان تهران

بیانیه راه اندازی ستاد دکتر همتی در استان تهران 

هنوز با همه دردم امیدِ درمانست؛ که آخری بود آخر شبان یلدا را 

  • گرچه مسیر سخت می‌نماید و اراده‌ای قوی در مقابل نظر مردم ایستادگی می کند تا نشود آنچه خواهد شد، تا نشود آنچه باید شد؛ اما با وجود همه نباید شدن‌ها کنار نخواهیم ایستاد، تنها نخواهیم گذاشت، تنها نخواهیم ماند!
  • چرا که ما میراث دار مردان و زنانی هستیم که جسارت و ایستادگی را با تمام وجود به ما آموخته‌اند. آموخته‌اند بدانیم، ببینیم، بمانیم و نگذاریم ریشه درخت امید باتمام نامهربانی‌ها بی‌رویش بماند. 
  • از این روی تصمیم سخت را گرفتیم تا با تکیه بر نیروهای دلسوز و توانمند، ستاد دکتر عبدالناصر همتی در استان تهران را راه‌اندازی کنیم و بانگ برآریم هنوز می‌توان رویید، هنوز می‌توان به آینده چشم دوخت، هنوز می‌توان تمام معادلات از پیش تعیین شده را بر هم زد و طرحی نو در انداخت؛ به این منظور با حضور دوباره، امیدوار و مصمم به پا خاسته‌ایم و قاطع، در عرصه حضور یافته‌ایم تا طنین‌انداز باورهای اصلاح‌طلبانه دراین مقطع حساس باشیم. 
  • هستیم و امیدوار به همراهی ملت بزرگ ایرانیم تا دوباره بسازیم باور حضور را، تا دوباره بسزیم وطن را. 

ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی استان تهران