این شیوه مناظرات به مسابقه هفتگی شبیه بود

یکشنبه, 16 خرداد 1400 | 544
این شیوه مناظرات به مسابقه هفتگی شبیه بود

 دکتر همتی پس از اولین مناظره انتخاباتی در جمع حامیان خود حضور یافت. 
به گزارش ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر همتی، وی با حضور در جمع حامیان گفت: این شیوه مناظرات بیشتر به مسابقه هفتگی شبیه بود. که من اعتراض خودم را نیز نسبت به این مسئله در پایان عنوان کردم. 
وی همچنین گفت: یکی دیگر از انتقادات من به این مناظره آن است که مهم ترین سئوال یعنی ویروس کرونا و تاثیرات آن مطرح نشد. با وجود آنکه کرونا الان از اساسی ترین مسائل کشور است و مردم بسیاری از عزیزانشان را به خاطر آن از دست دادند.   
  دکتر همتی همچنین گفت: مسئله دیگر این است که این حضرات از همان ابتدای مناظره شروع به تهمت زدن به بنده نمودند، آن‌هم در مورد مسائلی که خودشان مقصرند.